Chủ đề / Tag : Hồi sức cấp cứu

Sổ tay lâm sàng nội khoa

2000 Phác đồ điều trị bệnh

Ngộ độc thuốc gây tê Lidocaine

Phác đồ xử trí hồi sinh cao cấp

Cấp cứu theo kinh nghiệm - Sách dịch

Giáo trình cấp cứu ban đầu

Hướng dẫn sơ cấp cứu

Emergency medicine - Sách dịch